Čerpání dotace

Společnosti Quo byla poskytnuta dotace vydaná Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt

Komplexní program vzdělávání zaměstnanců společnosti Quo s.r.o., CZ.1.04/1.1.02/35.01520

loga_ESF

Stručný obsah projektu:

Předkládaný projekt se zaměřuje na proškolení 85 zaměstnanců naší společnosti Quo s.r.o. s cílem zvýšení jejich adaptability a možností uplatnění na trhu práce.

Veškeré aktivity projektu, obsah kurzů, byly sestaveny na základě našich dosavadních zkušeností se vzděláváním zaměstnanců a zároveň požadavků samotných účastníků projektu - v rámci přípravy projektu byl našim zaměstnancům předán dotazník s cílem zjistit jejich aktuální potřeby a požadavky dalšího školení. Do projektu jsou zapojeni ti pracovníci, kteří v dotaznících projevili skutečný zájem o další vzdělávání.

Vzdělávání bude probíhat v rámci několika aktivit zaměřených na rozvoj těch znalostí a dovedností, které jsou
pro rozvoj účastníků nezbytné. Všechny plánované kurzy splňují princip obecného vzdělávání - získané znalosti zaměstnanci mohou využít i po změně zaměstnavatele.

Vzdělávání zaměstnanců patří mezi naše priority, uvědomujeme si, že kvalitní a schopní pracovníci jsou jedním z faktorů úspěchu naší společnosti na silně konkurenčním trhu. V aktivitách projektu chceme proto dále pokračovat i po skončení projektu. Z důvodu velké finanční náročnosti vzdělávacích aktivit chceme v rámci projektu vyškolit naše nejzkušenější zaměstnance jako interní trenéry. Dojde tak k útlumu externích školení. Trenéři budou
výsledky projektu ve firmě udržovat a rozvíjet.

Kontakt

Centrála Benešov
Quo s.r.o.
Křižíkova 2158
256 01 Benešov

Tel.: +420 313 121 222
E-mail: info@quo.eu

Pobočka Praha
Quo s.r.o.
Nuselská 318/116
140 00 Praha - Michle

Obchodní oddělení:
Tel.: +420 210 084 333
E-mail: praha@quo.eu

e-shop, katalog

IKONY WEB 2015 2

IKONY WEB 2015 1

 IKONY WEB 2015 3

Referenční zakázky

Web roku 2011